Over van rulo

Jaren ‘20 – het begin
Loonbedrijf van Rulo werd in 1924 in Gemonde opgericht door Cornelis van Rulo.

Jaren ‘40 – eerste overname
Drie van zijn zonen, Hendrik, Marinus en Grard van Rulo, namen het bedrijf in 1940 over. Kort na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het bedrijf van Gemonde naar de huidige locatie in het buitengebied van Liempde.

Jaren ‘60 – derde generatie
Rond 1960 werd het loonbedrijf voortgezet door Grard. In 1967 kwam met diens zoons Cor en zijn broer Leo de derde generatie Van Rulo aan de leiding.

Jaren ’80 – het vervolg
Toen Leo in 1981 een melkvee- en akkerbouwbedrijf kocht in Groningen, zette Cor het loonbedrijf alleen voort.

Jaren ’90 - de vierde generatie
Met zoon Erik, die al sinds 1987 werkzaam is in het bedrijf, kwam in 1996 de vierde generatie in de bedrijfsleiding. Bij het intreden van Erik werd de naam gewijzigd in loon-, grond en transportbedrijf VOF Van Rulo & zoon. Naast Cor en Erik bestaat de maatschap uit Cors echtgenote Diny. Erik verzorgt de planning, Eriks echtgenote Heleen de mestboekhouding en de facturering. In 1998 is het loonwerk van de firma Van Pinxteren overgenomen, nadat zij zich meer zijn gaan toeleggen op grondwerk, sloopwerk, rioolwerk, transport en gladheidsbestrijding.

Jaren ’00 - overnames
In 2007 werd het loonwerk van de firma Van de Made uit Gemonde overgenomen. Sinds 2008 heeft Erik het bedrijf in zijn geheel overgenomen. In 2010 is een deel van het loonwerk van Van Doren uit Best overgenomen.

Toekomst
Het hart van het bedrijf bestaat uit vier vaste medewerkers, maar tijdens drukke momenten wordt deze kern uitgebreid tot 20 vaste ZZP-ers en oproepkrachten. Met de aanschaf van nieuwe machines blijft het bedrijf zich ontwikkelen en is het klaar voor de toekomst.