Loonwerk

Firma Van Rulo VOF werkt al sinds 1924 met passie binnen het loonwerk. Verschillende loonwerkzaamheden worden door een vaste kern van betrouwbare mensen uitgevoerd.

Mest

Voor het uitrijden van drijfmest maken wij gebruik van 14, 18, 20 en 24 m3 mesttanks, waarvan de kleinste voorzien is van een landbouwbemester en de grootste van AGR met eigen weegsysteem. Hierdoor kunnen wij de mest ook van boer tot boer transporteren. Onze nieuwe Vervaet Hydro Trike met wendbare banden en aflaatsysteem heeft een grote capaciteit waardoor de klus sneller geklaard is.

Compost

De eisen voor het gebruik van mest worden steeds strenger, waardoor op zoek gegaan moet worden naar alternatieven. Compost is een goed alternatief en wordt steeds interessanter om te gebruiken. Bij ons kun je daarom, naast mest, ook terecht voor het uitrijden van compost en de handel in compost. Voor het uitrijden van compost en vaste mest gebruiken wij twee Tebbe Breedstrooiers.

Kalk strooien

Voor het behoud van uw landbouwgrond en het op peil houden van de pH-waarde, raden wij aan eens in de twee tot drie jaar kalk te strooien. Hiervoor gebruiken wij 90% supra kalk.

   

Ploegen

Voor het behoud van uw landbouwgrond en het op peil houden van de pH-waarde, raden wij aan eens in de twee tot drie jaar kalk te strooien. Hiervoor gebruiken wij 90% supra kalk.


Gras

Voor het bewerken van uw grasland verzien wij in alle voorkomende werkzaamheden:

 • Maaien
 • Schudden
 • Duinen
 • Hakselen
 • Persen

Mais

Firma Van Rulo VOF verzorgt alles op het gebied van mais:

 • Mesten
 • Ploegen
 • Zaaien
 • Onkruidbestrijding
 • Oogsten
 • Dorsen op rupsbanden
 • Hakselen
 • Onkruidbestrijding
   
   

Zaaien

Uniek in de regio is onze 12-rijige maiszaaimachine met Entec zaaier. Hiermee zijn wij in staat grote oppervlakten in te zaaien. Ook kunnen wij, naast mais, gras en graan voor u zaaien.

   

Maaien

Onze Kuhn 6 of 9-meters triple maaier maaien wij uw grasland weer glad om het vervolgens te schudden, duinen, hakselen, op te rapen en persen. Het persen van het gras gebeurt in ronde of vierkante balen, waarbij de vierkante balen in lengte te verstellen zijn.

Oogsten

Voor het oogsten gebruiken wij twee hakselaars, eventueel met gebruik van toevoegingsmiddelen, voor een goede conservering van de kuil.

Voor meer informatie over het loonwerk bij Firma Van Rulo VOF neemt u contact met ons op.